Bazy IFiS PAN i Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN, PTF
Retrospektywna Bibliografia Filozofii Polskiej

Słownik tematów i określników dla opracowania przedmiotowego

Komputerowy Katalog Kartkowy Książek